Thursday Sep 29

"Раз, два, три - раздвижи се ти!"

Bulgaria
Where Плевен, улица Карлово 4 Плевен ,
Bulgaria
When Event Start
29.09.2022

Подвижни игри за деца от 3 до 7 годишна възраст, както и техните родители /семейства/. Празник на спорта и укрепване на отношенията между институция и семейства за постигане на хармония между тях.